0.012 BNB to CNY - Convert BNB to Chinese Yuan

1 BNB = 1,550.24 CNY

0.012 BNB = 18.76 CNY

Last Update: 4 minutes ago

0.0121 BNB (BNB)

=

18.76 Chinese Yuan (CNY)

Recenctly Converted of BNB

Recenctly Converted of CNY